top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

?למי מיועדת הפעילות

לילדים

פעילויות לקבוצות וארגונים

הצטרפו לשותפים שלנו לדרך