top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

הרצאות בשבילי

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

הרצאת אונליין - מהגג לצלחת

הסיפור האמיתי מאחורי מהפיכת החקלאות העירונית

מהגג לצלחת

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה בעולם ובארץ

חקלאות העירונית בישראל

הרצאה על ביטחון המזון בישראל ועל החקלאות העירונית בארץ כפתרון

bottom of page