בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

הרצאות בשבילי

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

מתי שמתאים לך

מדריך מקצועי של החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון

מהגג לצלחת - הרצאה לקבוצות

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה

בתיאום מראש

מדריך מקצועי מטעם החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון

החקלאות העירונית בישראל - הרצאה לקבוצות

הרצאה על גידול וצריכה של תוצרת חקלאית מקומית בישראל

מתי שמתאים לך

לביא קושלביץ - מנכ"ל החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון