top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

קורסים בשבילי

קורס ליזמים ויזמות בתחום החקלאות

קורס להתנעת יוזמות בתחום החקלאות המתקדמת

קורס הכשרה לחקלאות העתיד

קורס עומק לחקלאים עירוניים

קורס למגדלים ביתיים

קורס עומק למגדל הביתי

קורס הכשרה להוראה לחקלאות עירונית

הקורס הראשון והיחיד מסוגו בארץ התנסות מעשית ותיאוריה