top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

קורסים בשבילי

יזמות וחדשנות דרך חקלאות עירונית

.קורס להתנעת יוזמות בתחום החקלאות המתקדמת ובעולם הקיימות
.על הקמת פרוייקטים ויישומם

קורס הכשרה לחקלאות העתיד

קורס עומק לחקלאים עירוניים

קורס למגדלים ביתיים

קורס עומק למגדל הביתי

קורס הכשרה להוראה לחקלאות עירונית

הקורס הראשון והיחיד מסוגו בארץ התנסות מעשית ותיאוריה

bottom of page