top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

סיורים לקבוצות

סיור במרכז לחקלאות - חקלאי הירדן

סיור במרכז חקלאי מתקדם שהוקם לצד בית ספר לילדי פליטים ומבקשי מקלט בשכונת התקווה תל אביב

סיור במרכז לחקלאות עירונית - יהל"ם

סיור במכולה שהוסבה לבית גידול הידרופוני בבקרת אקלים מלאה, בבית ספר יהל"ם שברמת גן - בית הספר האנטרופוסופי הראשון שהוגדר ע"י משרד החינוך

סיור במרכז לחקלאות עירונית- אוהליך

סיור גינה קהילתית יצרנית

סיור במרכז לחקלאות עירונית - מכל"ל

סיור במתחם חקלאי שהוקם על גג מוסד חינוכי ברמת גן

bottom of page