האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

סיורים לקבוצות

סיור במרכז במרכז לחקלאות - בית ספר הירדן

הרצאה אינטרקטיבית - בית ספר שמגדל לעצמו את המזון