​איך אנחנו מקדמים שינוי וחדשנות בחקלאות עירונית?

הכירו את תחומי הפעילות שלנו

על מנת להגיע לתוצאה הזו אנו פועלים במספר מישורים - חינוך דור החקלאים הבאהעלאת מודעות הציבור, פיתוח קהילות יצרניות, קידום מדיניות תומכת, הנגשת תוצרת מקומית, מחקר ופיתוח
אנו משתפים פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני החברה האזרחית וחברות פרטיות.

במקביל, אנו מקדמים את מטרותינו גם בזירה הבינלאומית ביחד אמנת המזון העולמית ומתחזקים קשרים עם ארגונים בינלאומיים.

 

החברה לחקלאות עירונית פועלת בין השאר בתוך 'הפריפריה החברתית' מתוך ההנחה, שמשבר המזון פוגע כבר היום באוכלוסיות

החלשות ביותר אשר נמצאות בתוך העיר. 
דוח מבקר המדינה ״פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי״ מ2014, מציין כי אחד מתוך שלושה ילדים גדל ללא פירות וירקות.

היום בישראל, 92% מאוכלוסיית ישראל חייה ביישובים עירוניים, נתון שמחזק את הצורך שלנו לתת כלים לילדים ומבוגרים

לגדל את המזון קרוב לבית, עבודה, ובמוסד הלימודים.

"אסור שזכויות האדם ישמשו רק את האדם השבע, צריך שכל אדם יהיה שבע, כדי שיוכל ליהנות, למעשה ולא רק להלכה, מזכויות האדם" (שופט ביהמ״ש העליון בדימוס יצחק זמיר).