top of page

​איך אנחנו מקדמים שינוי וחדשנות בחקלאות עירונית?

הכירו את תחומי הפעילות שלנו

על מנת להגיע לתוצאה הזו אנו פועלים במספר מישורים - חינוך דור החקלאים הבא, העלאת מודעות הציבור, פיתוח קהילות יצרניות, קידום מדיניות תומכת, הנגשת תוצרת מקומית, מחקר ופיתוח. 
אנו משתפים פעולה עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני החברה האזרחית וחברות פרטיות.

במקביל, אנו מקדמים את מטרותינו גם בזירה הבינלאומית בהתאם לאמנת המזון העולמית.

 

החברה לחקלאות עירונית פועלת בין השאר עם קהילות מהפריפריה החברתית, מתוך ההנחה שמשבר המזון העולמי פוגע כבר היום באוכלוסיות אלו הנמצאות בחוסר ביטחון תזונתי.

bottom of page