top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

תרומה לקהילה

באנו, נהננו, תרמנו!

ימי תרומה לקהילות מוחלשות דרך עבודה מגוונת ,מהנה ומלמדת

bottom of page