top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

תרומה לקהילה

באנו, נהננו, תרמנו!

תרומה לקהילות הזקוקות לביטחון תזונתי, המשלבת פעילות מגוונת, מהנה ומלמדת

bottom of page