top of page
לימודי חקלאות

שירות לחיזוק הפעילות החקלאית והקהילתית בגינות קהילה 

הגינה הקהילתית תהווה מרכז למפגש קהילתי, בה הקהילה פועלת לגידול תוצרת איכותית, בריאה ומגוונת. הפעילות בגינה תשאף להיות קבועה ורצופה לאורך כל ימי השבוע ותתחוזק ע"י הקהילה ואורחיה. התוצרת החקלאית שתגדל תחולק בין חברי הקהילה ותהווה מרכיב בסיסי בארוחות משותפות. במקביל לפעילות התחזוקה השוטפת, יתקיימו בגינה פעילויות מזדמנות שונות כגון: פעילויות להורים וילדים, הכשרות מקצועיות בתחומי החקלאות והקיימות, אירועים ועוד.

הגינה תשאף להוות מרכז לחקלאות עירונית המושך אליו תושבים מגוונים ומכל הגילאים.

המטרות שלנו לפיתוח קהילות כמוסד ללא כוונת רווח


- הרחבת מעגלי המודעות לנושא ביטחון תזונתי, קיימות וחקלאות עירונית. 

- להצמיח את דור החקלאים המודרני הבא של ישראל.

- לחזק את הביטחון התזונתי באמצעות גידול תוצרת חקלאית איכותית מקומית.

IMG_20180616_114724_633_edited.jpg