top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

הרצאות לקבוצות

אוכל טוב גדל קרוב!

איך עושים טוב לעצמנו ולסביבה -
סדרת הרצאות וסדנאות, בהן נלמד מהם הכלים והידע הנדרשים לשפר את העולם בו אנחנו חיים

החקלאות ההידרופונית בישראל

הרצאה על הטכנולוגיה ההידרופונית : הטכניקות ,השימוש וההשפעה בארץ ובעולם !

מהגג לצלחת

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה בעולם ובארץ

חקלאות העירונית בישראל

הרצאה על ביטחון המזון בישראל ועל החקלאות העירונית בארץ כפתרון

bottom of page