top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

הרצאות לקבוצות

סדנה להכנת תמציות ושמנים מצמחי מרפא

סדנת רוקחות טבעית

מהגג לצלחת - הרצאה לקבוצות

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה

חקלאות הידרופונית בישראל - הרצאה לקבוצות

הסיפור האמיתי מאחורי מהפיכת החקלאות העירונית

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

הרצאה על החקלאות העירונית בישראל