top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

הרצאות לקבוצות

אוכל טוב גדל קרוב!

טיפים וחידושים למעבר לתזונה בריאה לאדם ולסביבה

החקלאות ההידרופונית בישראל

הרצאה על הטכנולוגיה ההידרופונית : הטכניקות ,השימוש וההשפעה בארץ ובעולם !

מהגג לצלחת

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה בעולם ובארץ

חקלאות העירונית בישראל

הרצאה על ביטחון המזון בישראל ועל החקלאות העירונית בארץ כפתרון

bottom of page