top of page

חינוך

אנחנו בחברה לחקלאות עירונית מאמינים שהכל מתחיל בחינוך, ושהצלחת יישומו של רעיון החקלאות העירונית באופן רציף ולאורך שנים טמונה בהטמעתו בקרב הדור הבא, אשר יישם את המהפכה החקלאית החדשה ויגדל את המזון לדורות הבאים.
לכן אנו משקיעים מאמץ רב בתחום החינוך, זאת בהטמעת מודלים של חקלאות עירונית במוסדות החינוך כגון: 
הקמת פרויקטים לגידול מזון בין כותלי בית הספר, השתלמויות למורים וקורסי הכשרה, סיורי תלמידים באתרי חקלאות עירונית וחממות חינוכיות, תכניות מחקר ופיתוחיזמות וחדשנות דרך חקלאות עירונית, חקלאות ככלי טיפוליגידול מזון ע"י ילדים עם צרכים מיוחדים ועוד.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • אנו פועלים גם במוסדות לחינוך מיוחד ואוכלוסיות מוחלשות, תוך העצמת הילדים והאפשרות ללמוד את מקצועות המחר.

  • החינוך שלנו משלב את מקצועות הליבה כגון: מתמטיקה, מדעים, אנגלית וכדו', כחלק מהשיעורים ב"יזמות וחדשנות דרך חקלאות עירונית"

  • אנו משתדלים להפעיל את הפרויקטים בשטחי בית הספר גם בשעות אחה"צ כדי לאפשר לייצר קהילה שמטפלת ודואגת למתחם החקלאי ומתאפשר לה ללמוד דרך הרצאות וסדנאות על חקלאות

הידעת?

רוצים להשתלב בפעילויות שלנו? ליצור איתנו שיתופי פעולה? לעזור לקדם נושאים? נשמח לשמוע מכם!

סוגי השירותים שלנו במסגרת התחום

פרויקטים לדוגמה שקידמנו במסגרת תחום הפעילות:

bottom of page