top of page

חקלאי הגר"א

הפרויקט הושק ביולי 2020

אזור: דרום תל אביב

עיריית תל אביב - יפו

 • לפרוייקט עצמו הצבנו מספר מטרות:

 • ליישם מודל בר קיימא של גידול, הכנה וצריכת תוצרת חקלאית איכותית המיוצרת באמצעות הקהילה לטובת הקהילה.
  להזין את הקהילה המקומית בארוחות בריאות המגיעות מהגינה - מהגג לצלחת - farm to table. הארוחות יתבססו על טהרת הצומח מהתוצרים אשר גדלים בגינה.

 • להשמיש בחזרה את הגינה שאינה בשימוש ולהפוך אותה למתחם יצרני בר-קיימא.

 • להעצים את תושבי השכונה בידע וכלים לגידול תוצרת חקלאית במרחב העירוני והכנת תוצרים בעלי ערך כלכלי, סביבתי וחברתי, על ידי:
  - גיוס ורתימת הקהילה המקומית לטובת הפעילות החקלאית.
  - הכנת תוצרים ומוצרים באמצעות הקהילה המקומית ׁ(פירוט כל התוצרים בהמשך).
  - ביצוע פעילויות חינוכיות והכשרות מקצועיות סביב הפעילות החקלאית.

העשייה שלנו מתפרסת לתחומים רבים, פרויקט זה נעשה במסגרת התחומי הפעילות הבאים:

מעוניינים להתנדב? רוצים לקבל מידע נוסף על הפרויקט?

פרויקטים דומים נוספים
bottom of page