חקלאי הגר"א

הפרויקט הושק ביולי 2020

אזור: דרום תל אביב