top of page
לימודי חקלאות

חינוך לחקלאות דרך לימודי חדשנות ויזמות

למידה חוץ כיתתית לחקלאות, קיימות ומקצועות המחר

בית הספר כמוקד קהילתי וכמחנך הדורות הבאים יהווה חלוץ בתחום החקלאות העירונית דרך לימודי יזמות וחדשנות במסגרת למידה חוץ כיתתית מבוססת פרויקטים. 

בבית הספר יוקם מרכז חקלאי, המבוסס על עקרונות הקיימות, ומטרתו לימוד ערכי, רב-תחומי, התנסותי וחווייתי של התלמידים. 

המרכז יאפשר לקהילת בית הספר וקהילות נוספות בעיר לקחת חלק בלימוד ובעשייה משמעותית בתחומים מגוונים, כגון: חקלאות עירונית, הידרופוניקה, יזמות, קיימות, מערכות אקולוגיות, השפעת האדם על הסביבה, ביטחון מזון, חיסכון באנרגיה, שימוש במשאבים, טיפול בפסולת, חיסכון במים, שימור מגוון המינים ועוד.

השיטה החדשנית לגידול מזון בעיר, מאפשרת לתלמידים להכיר מקרוב תהליכים יעילים לייצור מזון, לפתח מודעות לתזונה בריאה, לחזק חשיבה יצירתית ולהתנסות בפתרון בעיות.

המטרה שלנו לחינוך כמוסד ללא כוונות רווח

להכשיר את הדור הבא לחקלאות מודרנית בת קיימא, כאשר באמצעות הלמידה והעשייה נוצרת הזדמנות להעצמה אישית, צמיחה חברתית-קהילתית והשפעה על המעגלים הסובבים לייצור וצריכה של תוצרת חקלאית איכותית ובריאה. הפעילות מייצרת תשתית תזונה יציבה לקהילה המקומית ומפחיתה את הצריכה במזון מעובד ומיובא.

IMG_20180616_114724_633_edited.jpg