top of page

חקלאי תיכונט

הפרויקט הושק באוקטובר 2016

אזור: צפון תל אביב

תלמידי תיכון הלומדים יזמות וחדשנות דרך חקלאות עירונית.
תיכונט שם לעצמו כמטרה לקיים גינת מאכל אשר תטופח ע"י התלמידים וצוות המורים.
במהלך שנת הלימודים הוקם מתחם יזמות, המבוסס על עקרונות הקיימות, ומטרתו לימוד ערכי, רב-תחומי, התנסותי וחווייתי של התלמידים.
הפרויקט הכיל שיתופי פעולה עם תלמידים מבתי ספר אחרים אשר ביצעו פרויקטים תאומים בהם העבירו ידע וכלים אחד לשני.
בנוסף, הובאו סטודנטים מהאזור אשר ביצעו פרויקטים עם תלמידי בית הספר כחלק מפרויקטי גמר או התמחות בחקלאות עירונית.

העשייה שלנו מתפרסת לתחומים רבים, פרויקט זה נעשה במסגרת התחומי הפעילות הבאים:

מעוניינים להתנדב? רוצים לקבל מידע נוסף על הפרויקט?

פרויקטים דומים נוספים
bottom of page