top of page

פיתוח קהילות יצרניות

אנו מאמינים בכוחה של קהילה יצרנית חזקה ויציבה.

במסגרת תשתית המזון העירונית חלק מהמזון שנגדל יגיע מאזורים משותפים, כמו למשל גגות של בנייני מגורים.
 אזורים אלו יהוו שיתוף פעולה בין קהילות שונות בעיר.

במצב הקיים יש מחסור גדול בפעולה קהילתית בעיר, ועל כן פיתחנו מודלים אשר באמצעות החקלאות העירונית מחזקים קהילות יציבות המייצרות מזון לעצמן. 
מה זה אומר בפועל? אנו מזהים שטחים פוטנציאלים, מגבשים תכנית להקמת גינה קהילתית יצרנית ומתחילים בעבודה! 
במהלך בניית הקהילה אנו עורכים לחברי הקהילה קורסי הכשרה למקצועות החקלאות העירונית. אנו מקנים את הכלים הנדרשים לניהול הפרויקט לחברי המפתח בקהילה ומלווים את הפרויקט לכל אורך הדרך.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • החברה לחקלאות עירונית מפתחת קהילות יצרניות על גגות בתים, חצרות בתי ספר, על קירות בניינים עם מערכות ורטיקאליות. כל שטח אורבני פנוי הוא פוטנציאל לקיום קהילה יצרנית בעיר.

  • הקהילה הצעירה ביותר של החברה לחקלאות עירונית, היא קהילת "יוניטף" - גן ילדים של קהילת הפליטים ומהגרי העבודה בנווה שאנן, שבו הפעוטות יחד עם הגננות נחשפים ומבלים בגינת הירקגג הבניין.

  • כחלק מפיתוח הקהילות, החברה לחקלאות עירונית דואגת להכשרה של מנהיגים של קהילות יצרניות, שיובילו את המהפכה ויתאימו כל קהילה לאוכלוסייה בה היא פועלת.

הידעת?

רוצים להשתלב בפעילויות שלנו? ליצור איתנו שיתופי פעולה? לעזור לקדם נושאים? נשמח לשמוע מכם!

סוגי השירותים שלנו במסגרת התחום

bottom of page