top of page

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב-יפו

הפרויקט הושק ביולי 2017

אזור: דרום תל אביב

קהילת העובדים החקלאים.
על גג בניין מנהל תכנון של עיריית תל אביב-יפו הוקם מתחם חקלאי המגדל פירות וירקות באמצעות הטכנולוגיה ההידרופונית.
כחלק מתהליך ההטמעה של חקלאות עירונית באגפי העירייה, הוקם פרויקט 'חקלאי מנהל תכנון' שמטרתו היא להכשיר את קהילת העובדים לטובת גידול עצמי של תוצרת חקלאית. כחלק מיום העבודה, העובדים מתפעלים את המערכות ההידרופוניות ונהנים מהתוצרת החקלאית.

העשייה שלנו מתפרסת לתחומים רבים, פרויקט זה נעשה במסגרת התחומי הפעילות הבאים:

מעוניינים להתנדב? רוצים לקבל מידע נוסף על הפרויקט?

פרויקטים דומים נוספים
bottom of page