top of page

חקלאי מחלקת רכב - עיריית תל אביב-יפו

הפרויקט הושק באפריל 2018

אזור: דרום תל אביב

לא רחוק מיער החורשות, נמצאת מחלקת רכב של עיריית תל אביב.
כחלק התהליך ההטמעה של חקלאות עירונית באגפי העירייה, הוקם פרויקט 'חקלאי מחלקת רכב' שמטרתו היא להכשיר את קהילת העובדים לטובת גידול עצמי של פירות וירקות בטכנולוגייה ההידרופונית.

כחלק מיום העבודה, קהילת העובדים מתפעלת את המערכות ההידרופוניות ונהנית מן התוצרת. המודל הוכח כפעילות אשר מעלה את תפוקת העובדים ובאמצעות קירוב המזון הבריא לצלחת העובדים, עולה גם בריאותם.

העובדים מדווחים שסביבת עבודתם הפכה נעימה יותר והמוטיבציה להישאר במקום עבודתם גדלה.

העשייה שלנו מתפרסת לתחומים רבים, פרויקט זה נעשה במסגרת התחומי הפעילות הבאים:

מעוניינים להתנדב? רוצים לקבל מידע נוסף על הפרויקט?

פרויקטים דומים נוספים
bottom of page