top of page

המהפכה החקלאית החדשה

!אוכל טוב גדל קרוב

החברה לחקלאות עירונית הינו ארגון ללא כוונות רווח שמטרתו לשפר את הביטחון התזונתי בישראל על ידי קידום תחום החקלאות העירונית.
אנו עושים זאת באמצעות פיתוח מערך מזון עירוני המקרב את גידול המזון לצלחת, תוך שימוש בטכנולוגיות יעילות במשאבים.
מערך זה יאפשר לכלל הציבור לצרוך מזון מקומי ואיכותי במחיר השווה לכל כיס.
IMG_4388_edited.jpg
פיתוח קהילות יצרניות

 חיזוק ופיתוח קהילות יצרניות בעיר