top of page

קידום מדיניות

החברה פועלת נמרצות לקידום תחום החקלאות העירונית באמצעות שינוי חקיקה וקידום מדיניות תומכת. גם במשרדי ממשלה וגם ברשויות המקומיות. ​ 
שינוי חקיקה סטטוטורית פיתוח מסמכי מדיניות הרכבת תכנית אסטרטגית לתשתית מזון עירונית העלאת מודעות עובדי הציבור ומקבלי ההחלטות.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • באקדמיה לחקלאות עירונית, אנו מעבירים הרצאות ברחבי הארץ לאוכלוסיות שונות כמו: מתכנני ערים, אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, אנשי סביבה ורשויות מקומיות ומקדמים את השיח על תשתית המזון העירונית.

  • אנו מכשירים מעל 40 מתנדבים, מתמחים ומלגאים מדי שנה, על מנת שיהפכו לשגרירים של המחר.

הידעת?

רוצים להשתלב בפעילויות שלנו? ליצור איתנו שיתופי פעולה? לעזור לקדם נושאים? נשמח לשמוע מכם!

סוגי השירותים שלנו במסגרת התחום

bottom of page