הפרויקטים שלנו

גג המאכל

קמפיין #כולםמגדלים

חקלאי אוניברסיטת תל אביב

חקלאי מחלקת רכב של עיריית תל אביב

מרכז לחקלאות עירונית

החממה ברוטשילד

חקלאי הירדן

חקלאי גן יוניטף

חקלאי בלפור

חקלאי מנהל תכנון של עיריית תל אביב

האקדמיה לחקלאות עירונית

גינת הגג הרב תרבותית

חקלאי תיכונט

חקלאי מצדה

חקלאי בית חנה

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

© עיצוב ופיתוח ע"י חן ירמולובסקי

2019 תל אביב