top of page

העלאת מודעות הציבור

אנו מאמינים שהשינוי מגיע מתוך חשיפה והיכרות מתוכנו.

רק כאשר נבין את היתרונות הטמונים בחקלאות עירונית, נרגיש ונטעם - נוכל לדרוש את השינוי המיוחל.
לכן, החברה לחקלאות עירונית פועלת נמרצות להנגיש את הידע לכלל הציבור - על ידי הקמת מרכזים לחקלאות עירונית, סיורים, הרצאות, סדנאות, השתלמויות, קורסים ועוד.

אנו בטוחים כי בעתיד, לאחר שהציבור יכיר ויבין לעומק את יתרונות החקלאות העירונית, נוכל להביא לשינוי אמיתי - המזון שלנו יגיע מתוך העיר והוא יהיה איכותי ובמחיר השווה לכל כיס.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • במהלך החצי שנה שבה פעלה החממה בשדרות רוטשילד בתל אביב, ביקרו מעל ל200,000 מבוגרים, ילדים וטף.

  • במהלך 2019 החבר"ל מתכנן מרכז לחקלאות עירונית קבע בעיר תל אביב שיכיל שילוב של כל התחומים וכמובן גם תמכר תוצרת מקומית לתושבים.

  • לפי ארגון הבריאות העולמית, החשיבות של קידום חקלאות עירונית באזורים עירוניים, היא העלאת מודעות הציבור לתזונה בת-קיימא.

הידעת?

רוצים להשתלב בפעילויות שלנו? ליצור איתנו שיתופי פעולה? לעזור לקדם נושאים? נשמח לשמוע מכם!

סוגי השירותים שלנו במסגרת התחום

פרויקטים לדוגמה שקידמנו במסגרת תחום הפעילות:

bottom of page