חקלאי בית חנה

הפרויקט הושק ביוני 2017

אזור: מרכז תל אביב