חקלאי הירדן

הפרויקט הושק ביוני 2018

אזור: שכונת התקווה

לומדים - מגדלים - אוכלים


לימודי חקלאות עירונית במתחם בית הספר לטובת העלאת מודעות לאכילת תוצרת חקלאית איכותית ושיפור התזונה היומית של התלמידים והקהילה המקומית.פרויקט חקלאי ביה"ס הירדן הוקם במטרה להכשיר את תלמידי בית הספר והקהילה הסובבת לגידול תוצרת חקלאית מקומית ומקיימת. חצר בית הספר הוסבה למרכז לחקלאות המשלב מתחם חינוכי, מתחם יצרני, מתחם עיבוד ומתחם קיימות המספקים תוצרת חקלאית לקהילה. התלמידים לומדים כיצד לתפעל מערכות חקלאיות חדשניות, לגדל תוצרת חקלאית איכותית ולצרוך ארוחה טרייה בעלת ערכים תזונתיים גבוהים בשילוב לימודי בישול.
לאחר שעות פעילות בית הספר, משולבים הורי התלמידים בתפעול הגינה כחלק מפעילות קהילתית יצרנית.

המטרה היא להכשיר את הדור הבא לחקלאות מודרנית בת קיימא, כאשר באמצעות הלמידה והעשייה נוצרת הזדמנות להעצמה אישית, צמיחה חברתית-קהילתית והשפעה על המעגלים הסובבים לייצור וצריכה של תוצרת חקלאית איכותית ובריאה. הפעילות מייצרת תשתית תזונה יציבה לקהילה המקומית ומפחיתה את הצריכה במזון מעובד ומיובא.

בזכות החקלאות המקומית אנו מצליחים לתרום לסביבה במישורים רבים. על פי ארגון המזון העולמי (FAO), תשתית מזון מקומית, המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות, מצמצמת משמעותית את השימוש במשאבים ועל ידי כך מפחיתה את ההשפעות הסביבתיות ובזבוז המזון שמקורם בחקלאות הקונבנציונלית. השפעות אלה גורמות להשלכות משמעותיות על שינויי האקלים, בעיקר באמצעות פליטות גזי חממה והידלדלות מקורות מים מתוקים. בנוסף, עיבוד יתר של האדמה ושימוש בדשנים ובחומרי הדברה גורמים לפגיעה באיכות האדמה, האוויר והמים ולפגיעה במגוון הביולוגי. השימוש בדלק מאובנים לכל אורך שרשרת האספקה הקונבנציונלית, בשילוב עם נסיגת קרקע – כדוגמת בירוא יערות – הם המקורות העיקריים לפליטת פחמן דו-חמצני ברחבי העולם, אשר מקורם בפעילות האדם. בעזרת סיוע הקרן, הפעילות החינוכית והקהילתית יביאו לייצור וצריכה במקום של כ-600 ק"ג תוצרת חקלאית הידרופונית בשנה (גידול על המים במצע מנותק מהקרקע). על ידי כך, נביא להפחתה של בירוא יערות, בזבוז מזון, זיהום אוויר, שימוש במים, אריזות, דלקים, דשנים, חומרי הדברה וצמצום הכניסה של משאיות הובלה לעיר.

ככל הידוע לנו, פרויקט "חקלאי בי"ס הירדן" הוא היחיד שמשלב בין חינוך, קהילה וגידול יצרני באופן בר-קיימא. הפרויקט פועל בשכונת התקווה ומתמקד באוכלוסיית פליטים ומבקשי מקלט, מתוך ההנחה כי אוכלוסייה זו ברובה סובלת מחוסר ביטחון תזונתי ונאלצת לצרוך מזון מעובד ומיובא, אשר כאמור מביא להשפעה הרסנית על הסביבה. הפרויקט משלב את קהילת ההורים בפעילות ומכשיר אותם לתעסוקה פוטנציאלית בתחום החקלאות המודרנית. על ידי כך, אנו מעניקים כלים לילדים ולמבוגרים גם יחד לגידול מזון בביה"ס ובביתם, וכתוצאה מכך משפיעים באופן ישיר על איכות הסביבה.

מעוניינים להתנדב? רוצים לקבל מידע נוסף על הפרויקט?

העשייה שלנו מתפרסת לתחומים רבים, פרויקט זה נעשה במסגרת התחומי הפעילות הבאים:

פרויקטים נוספים שעשינו

גג המאכל
חקלאי בלפור
קמפיין #כולםמגדלים
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

© עיצוב ופיתוח ע"י חן ירמולובסקי

2019 תל אביב