top of page
לימודי חקלאות
מחקרים
"החברה לחקלאות עירונית מהווה מרכז ידע, מחקר ופיתוח בנושא תשתית המזון העירונית, לרבות חקלאות עירונית והידרופוניקה. אנו עורכים מחקרים לדוגמאת מחקר טכנו-כלכלי, מחקרי אימפקט חברתי, מחקר LCA בנוסף אנו מבצעים סקירות והערכות הכוללות איסוף מידע ופיתוח מאגר מידע לטובת מכוני מחקר, רשויות המקומיות ומשרדי ממשלה. אנו פועלים בשיתוף עם מכוני מחקר ומדענים מהשורה הראשונה בתחום. "
IMG_20180616_114724_633_edited.jpg