top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

יום חוויה או תרומה לעובדים

קוקטיילים ושאר ירקות - לקבוצות

סדנת קוקטיילים עם פירות ושלל צמחי תבלין

תבלן זאת בעצמך - לקבוצות

סדנה למגדלי התבלינים

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

עובדים מגדלים מהבית - קבוצות

סדנאות מעשיות אונליין לעובדי החברה

פעילות בחזרה לקהילה - לקבוצות

יום המעשים הטובים - פעילויות קבוצתיות לקידום חקלאות עירונית

סדנת קירות ירוקים - לקבוצות

סדנת בנייה של אדנית ורטיקלית באמצעות משטחי עץ ממוחזרים