האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

יום חוויה או תרומה לעובדים

הכנת פסטו עם חקלאי הירדן - לקבוצות

חקלאים צעירים יוצרים ומחלקים פסטו טרי לתושבים

פעילות בחזרה לקהילה - לקבוצות

הכשרה הקבוצה לתרומה בנושאים של חקלאות למען הקהילה

חקלאות עירונית למען הקהילה - לקבוצות

סדנה לקבוצות של תרומה לקהילה