top of page

החממה ברוטשילד

הפרויקט הושק בדצמבר 2017

אזור: מרכז תל אביב

בדצמבר 2017, בלב שדרות רוטשילד, הוקם מרכז לחקלאות עירונית - החממה ברוטשילד - פרויקט משותף של עיריית תל-אביב יפו והחברה לחקלאות עירונית.

המטרה - להעלות את מודעות הציבור לחשיבות הייצור והצריכה של התוצרת החקלאית המקומית ולשמירה על הטבע העירוני.


במשך כל התקופה התקיימו פעילויות בחינם למאות אלפי תושבים שנחשפו למהפכה החקלאית החדשה: עולם חדש ומרתק הכולל גידול וצריכה של פירות וירקות איכותיים באמצעות שיטות מתקדמות בתוך העיר. במהלך התקופה, ערכה החברה לחקלאות עירונית מגוון פעילויות לטובת התושבים כגון קורסי הכשרה, סדנאות והרצאות בנושאים שונים ממקצועות החקלאות העירונית. הפרויקט הוקם לתקופה מוקצבת של כשלושה חודשים, אך לאחר הביקוש הגבוה של התושבים, נארכה התקופה לפעילות של חצי שנה.

פרויקט החממה ברוטשילד הסתיים במאי 2018 ובקרוב יצוץ במקום אחר בעיר תל אביב.


Our work is spread in many areas. This project is carried out in the following fields:

Get Involved

Other Projects

bottom of page