top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

School for the training of urban farmers

סיורים לקבוצות

סיור הידרופוניקה לאנשים צמאים

לומדים - מלקטים ושותים תה קר - מיץ גינה

סיור במרכז במרכז לחקלאות - בית ספר הירדן

SANTORINI

bottom of page