סיור בבית ספר הירדן

מועד הפעילות:

מיקום:

מחיר:

:מתאים לגילאים

לא נדרש

ידע מקדים:

מה מקבלים: