top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

סיורים בשבילי

סיור במרכז לחקלאות - חקלאי הירדן

הרצאה אינטרקטיבית - בית ספר שמגדל לעצמו את המזון

סיור בג'ונגל עירוני על גג בניין מגורים

גג של בניין המגדל לעצמו את המזון

סיור הידרופוניקה לאנשים צמאים

לומדים - מלקטים ושותים תה קר - מיץ גינה