top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

סיורים בשבילי

סיור במרכז לחקלאות - חקלאי הירדן

סיור במרכז חקלאי מתקדם שהוקם לצד בית ספר לילדי פליטים ומבקשי מקלט בשכונת התקווה תל אביב

סיור בג'ונגל עירוני על גג בניין מגורים

גג של בניין המגדל לעצמו את המזון

סיור הידרופוניקה לאנשים צמאים

לומדים - מלקטים ושותים תה קר - מיץ גינה

bottom of page