בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

יום חוויה לעובדים